Ročník 2013


Detská tanečná súťaž PRINCEZNÁ ORIENTU 2013

Organizátor súťaže: SHAMS o.z.
Dátum a miesto konania: 23.2.2013 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany

SÚŤAŽ JE OTVORENÁ PRE VŠETKY DIEVČATÁ OD 5-19 ROKOV
(skupiny i jednotlivci),
KTORÉ SA VENUJÚ ORIENTÁLNEMU TANCU

1.Prihlasovanie
Prihlasovanie je možné prostredníctvom on-line formulára v termíne od 12.12. 2012 do10. 2. 2013.
Súťažiace sú kompletne prihlásené až po:
I. úplnom vyplnení a zaslaní on-line formulára
II. prijatí potvrdzujúceho e-mailu
III. zaplatení štartovných poplatkov
IV. zaslaní súťažnej skladby na e-mailovú adresu princezna.orientu@gmail.com

POZOR! Ak bude veľký záujem o súťaž, z obmedzených časových dôvodov uzatvoríme prihlasovanie pred stanoveným termínom. Preto vás prosíme, nenechávajte registráciu na poslednú chvíľu a zabezpečte si miesto v súťaži čím skôr.

2. Štartovné
Sólo - 5 € / súťažiaca / tanečný štýl
Duo – Trio – 3 € / súťažiaca / tanečný štýl
Team -2 € / súťažiaca / tanečný štýl
V prípade neúčasti alebo odhlásenia sa zo súťaže po 15.1.2013 sa, žiaľ, z organizačnej náročnosti ani v prípade ochorenia súťažiacej, štartovné nevracia.

3.Hudba
Minutáž súťažných skladieb:
Sólo a duo – trio: max. 2:30 min.
Team: max. 4:00 min.

Súťažné skladby zaslané na adresu princezna.orientu@gmail.com, prosíme, pošlite vo formáte .mp3.
V e-maily uveďte:
Meno súťažiacej/súťažiacich
Zaradenie do vekovej a tanečnej kategórie
Názov skladby / Názov choreografie
Iné doplňujúce informácie (začiatok choreografie ON/OFF STAGE – nástup do ticha/do hudby)

4.Diskvalifikácia
Súťaž chceme viesť v priateľskom duchu, no vieme, že deti vedia byť veľmi emocionálne. Preto prosíme vedúcich/trénerov súťažiacich, aby brali na vedomie, že akékoľvek hrubé vyjadrovanie sa, vulgárne gestá, slovné atakovanie voči konkurenčným súborom budú potrestané DISKVALIFIKÁCIOU celého súboru.

5.Strava a ubytovanie
K dispozícií budú kontakty na donáškové služby s teplými jedlami.
V širšom okolí je viacero reštaurácií.

Ubytovanie organizátor nezabezpečuje, ale v prípade záujmu vám rady poradíme.

6.Záverečné ustanovenia
Presný časový harmonogram súťaže bude k dispozícií až po termíne uzávierky prihlášok.

Všetky náklady, ktoré vnikli súťažiacemu účasťou na súťaži, si súťažiaci hradí sám. Súťažiacim nevzniká právny nárok na ceny a dary. Vymáhanie výherných cien právnou cestou sa vylučuje.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1.Vekové kategórie:
Do vekovej kategórie sa súťažiace zaraďujú podľa veku v deň konania súťaže.
• Mini kategória – tanečnice vo veku 5 – 8 rokov
• Midi kategória – tanečnice vo veku 9 – 13 rokov
• Juniori kategória - tanečnice vo veku 14 – 19 rokov

2.Súťažné kategórie:
• Sólo
• Duo - Trio
       Duo – zaradenie do vek. kategórie podľa staršej tanečnici vo dvojici,
       Trio – zaradenie do vek. kategórie podľa väčšiny kolektívu
• Team (4 a viac tanečníc) - zaradenie do vek. kategórie podľa väčšiny kolektívu

3.Tanečné štýly:
Klasický orientálny tanec
• (závoj alebo ISIS krídla max. 0:30 min. z dĺžky súťažnej skladby)


Folklór aj s rekvizitami
• (Saidi, Alexandrijský tanec, Khaleegy, Núbijský tanec, Dabke, Ghawazee, Shamadan, Falaahii, folklórne tance z oblastí Maroka, Tuniska, Alžírska, Iraku, príp. iných arabských krajín)


ORIENT FUSION
• Orientálny tanec s rôznymi rekvizitami (závoj, dvojzávoj, poi, hodvábne vejáre,...)
• Fusion svetových tanečných štýlov a orientálneho tanca (hip-hop orient, latinoorient, orientflamenco,...) POZOR! Treba zachovať min 50% prvkov z orientálneho tanca
• Bollywood

Drum solo (teda bubnové sólo) môže byť súčasťou každej choreografie, no v max. dĺžke 1:30 min. bez výrazných panvových pohybov

Minimálne 3 súťažné skladby sú potrebné pre otvorenie danej vekovej kategórie/tanečného štýlu. V opačnom prípade kategória nebude otvorená, resp. bude zlúčená s príbuznou kategóriou alebo tanečným štýlom.

4. Kritériá hodnotenia
Sólo
- Tanečná technika, zladenie tanca a hudby 1-10 bodov
- Kreativita, voľba hudby, rekvizít, nápaditosť choreografie 1-10 bodov
- Vizuálny dojem (ne/primeranosť vizáže (make-up); kostým; prezentácia tanečnice na pódiu)1-10 bodov

Duo-Trio, Team
- Tanečná technika, zladenie tanca a hudby 1-10 bodov
- Kreativita, voľba hudby, rekvizít, nápaditosť choreografie 1-10 bodov
- Vizuálny dojem (ne/primeranosť vizáže (make-up); kostým; prezentácia tanečníc na pódiu)1-10 bodov
+ Priestorová orientácia, dynamickosť a synchronizácia tanečníc ako celku 1-10 bodov

Hodnotenie poroty bude na požiadanie (ústne alebo písomne v deň súťaže) poskytnuté každej súťaziacej vo forme tabuľky s prisúdeným počtom bodov od každého porotcu. Veríme, že i týmto spôsobom budú tanečnice motivované k ďalšiemu napredovaniu v ich tanečnom umení.


Výsledky súťaže PRINCEZNÁ ORIENTU 2013

Kategória MINI sólo
Miesto Meno Počet bodov
1. ADELKA ONDRUSKOVA 129
2. SOFIA BENKOVA 114
3. KATARINA JUHASOVA 107

Kategória MINI skupina
Miesto Názov Počet bodov
1. ORIENTALNE SLNIECKO D 132 TIP POROTY
2. JASMINKA 115
3. ORIENTALNE SLNIECKO MP 114

Kategória MIDI sólo Raks Sharki
Miesto Meno Počet bodov
1. ADRIKA SMONDRKOVA 132
2. PETRA HAGAROVA 120
3. MONIKA JUHASOVA 118

Kategŕia MIDI sólo Folklór a Fusion
Miesto Meno Počet bodov
1. MONIKA JUHASOVA 136
2. ARIKA SMONDRKOVA 131
3. KRISTINA BARBORIKOVA 125

Kategória MIDI duo/trio
Miesto Názov Počet bodov
1. DZAMAL JUNIOR 131
2. TRIO JASMINAFOLKLOR 124
3. TRIO JASMINA FUSION 117

Kategória MIDI skupina
Miesto Názov Počet bodov
1. ORIENTALNE SLNIECKO B 135
2. JASMINA 126
3. DZAMAL JUNIOR 120

Kategória JUNIORI sólo Raks Sharki
Miesto Meno Počet bodov
1. NATALIA KASCAKOVA 132
2. LAURA KISSOVA 130
3. DANIELA OLEJNIKOVA 124

Kategória JUNIORI sólo Folklór a Fusion
Miesto Meno Počet bodov
1. BARBORA TRENCANOVA 138
2. JULIA BERKIOVA 137
3. LAURA KISSOVA 135

Kategória JUNIORI skupina
Miesto Názov Počet bodov
1. AMIRA BELLYDANCE 123
2. FATIMAS 121
3. AMIRA BELLYDANCE 116

V prípade záujmu o podrobné hodnotenie od konkrétneho rozhodcu,napíšte meno a číslo súťažiacej na shams.piestany@gmail.com,radi odpovieme.Rozhokyne hodnotili techniku,muzikálnosť,choreografiu a celkový dojem.
POROTCOVIA SÚŤAŽE PRINCEZNÁ ORIENTU 2013


Zaghareet

Daniela Zaghareet Tóthová má zázemie ako orientálna tanečnica a lektorka v Bratislave. Ako dieťa absolvovala krátku dvojročnú základnú baletnú pohybovú prípravu. Osem rokov sa venovala hre na klavír, ktorá spolu s hudobnou teóriou rozšírila jej obzor vnímania hudby. S orientálnym tancom sa zoznámila v roku 2002 na pravidelných kurzoch v štúdiu Mafra. Intenzívne sa orientálnemu tancu venuje od roku 2005, kedy sama začala viesť pravidelné kurzy.
V roku 2010 začala tancovať aj súťažne – úspech dosiahla v Budapešti na medzinárodnom festivale Raqs sharki – 1. miesto v kategórii Raqs sharki advanced solo a 3. miesto v kategórii Folklór profi solo (organizátor Sefirah, porota o.i.: Nour, Yasser).
V roku 2011 sa zúčastnila prestížneho festivalu tanca Let’s dance v Prahe, kde sa umiestila na 1. mieste v súťažnej kategórii Klasický orientálny tanec – profesionál sólo (porota o.i. Nour, Yasser, Wael Mansour).
V roku 2012 sa zúčastnila prestížnej súťaže v rámci Cairo! festivalu v Budapešti (organizátor Mercedes Nieto) a v kategórii Klasický oriantálny tanec – profesionál sólo získala 4. miesto. V porote zasadol o.i. aj slávny choreograf a lektor Youssry Sharif. V tom istom roku získala 3. miesto v kategórii Orientálny tanec – profesionál sólo vo Viedni v rámci festivalu Egyptian Dream Festival (organizátor Nelly, porota: Randa Kamel, Mandi Aziza Williams). Ďalej vedie pravidelné kurzy v Bratislave, vyučuje workshopy v SR a zahraničí, vzdeláva sa, tvorí vlastné choreografie, vystupuje, súťaží, hodnotí súťaže ako porotca.Erik Ňarjaš


Erik Ňarjaš je profesionálny tanečník štandardných tancov. Od roku 2007 vedie tanečné centrum Piruett v Bratislave, ktoré ponúka množstvo rôznych tanečných štýlov.

Z jeho bohatej tanečnej kariéry uvádzame tieto úspechy:
• vicemajster SR v štandardných tancoch, taktiež v exhibiciách;
• trojnásobný majster Slovenska vo viedenskom valčíku;
• 8-násobný finalista majstrovstiev SR vo všetkých vekových kategóriách;
• viacnásobný majster SR vo formáciách a následne finalista majstrovstiev sveta a Európy;
• semifinalista MS Európy v Stt;
• víťaz mnohých domácich i zahraničných súťaží IDSF;
• tanečník v Let´s dance - titul kráľ štandardných tancov


Farisa

Farisa je umeleckou vedúcou skupiny ISHTAR Dancers. 8 rokov študovala tanečný odbor na ZUŠ a už celých 11 rokov sa venuje orientálnemu tancu a ďalším tanečných štýlom u viac ako 40 zahraničných lektorov z Egypta, Maroka, ČR, Nemecka, USA, Kanady, Rakúska, Turecka. V období rokov 2004 - 2010 bola umeleckou vedúcou skupiny Džamál.
Od r. 2006 je zakladateľkou a hlavnou organizátorkou festivalu orientálnej kultúry v Trenčíne RAKS FATIMA FESTIVAL.
Vo februári 2010 získala certifikát o ukončení uceleného štúdia orientálneho tanca vo Viedni pod vedením profesorov: Khaled Seif, Dr. Gamal Seif a Alladin El Kholy.
V súčasnosti si zvyšuje kvalifikáciou doplnkovým vzdelávaním tanečnej pedagogiky na Súkromnej ZUŠ a Konzervatóriu v Liptovskom Hrádku.
Blízky je jej klasický orientálny tanec v spojení s jemnými baletnými prvkami a taktiež araboflamenco a gypsy dances.


Kalila

Profesionálna orientálna tanečnica, lektorka a choreografka, ktorú hudba a drilovanie sprevádzali od detstva. Ako 5-ročná začala študovať na Základnej umeleckej skole v Piešťanoch v hudobnom odbore husle. Vo svojich 17. rokoch ukončila štúdium záverečnými skúškami a pôsobila ako sólová huslistka vo Viedni a talianskom meste Parma.
Od roku 2005 sa profesionálne venuje orientálnemu tancu vo všetkých jeho podobách.
Zároveň je členkou profesionálnej tanečnej skupiny SHAMS, ktorá vyhrala v roku 2011 1. miesto v kategórii profi fusion a 3. miesto v kategórii profi klasický orientálny tanec na medzinárodnej súťaži Liptov Orient Festival. V roku 2012 na tej istej súťaži vyhrali 2. miesto v kategórii profi folklór.
Kalila v roku 2011 absolvovala lektorské skúšky orientálneho tanca u svojej lektorky Najly Raqasa. Taktiež navštívila svetoznámy festival Ahlan Wa Sahlan v Káhire, kde sa učila od svetových špičiek orientálneho tanca ako Raqia Hassan, Dina Talaat Sayed, Katia Sherbakova, Doaa Sallam, Ragaey Hssein Sayed, Hoda Ibrahim, Soraia Zaied a další.
Ako lektorka a choreografka pôsobí v Piešťanoch a okolí už niekoľko rokov a v roku 2012 otvorila v Piešťanoch vlastnú školu orientálneho tanca, kde odovzdáva svoje skúsenosti jej žiačkám - ďalším budúcim tanečniciam.
Orientálny tanec je pre ňu každodenným slnkom a radosťou, a preto plánuje v roku 2013 viacero sólových súťaží ako aj aktivít so skupinou SHAMS.