Ročník 2014

Detská tanečná súťaž PRINCEZNÁ ORIENTU 2014

Organizátor súťaže: SHAMS o.z.
Dátum a miesto konania: 8.3.2014
so začiatkom súťaže o 8:45 v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána
Beethovenova 1, 921 01 Pieštany

Víťazi vybraných kategórií vystúpia na Show Princezná Orientu od 16:00
v Mestskom kultúrnom stredisku I. Krasku
A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany

SÚŤAŽ JE OTVORENÁ PRE VŠETKY DIEVČATÁ OD 5- 19 ROKOV
(skupiny i jednotlivci),
KTORÉ SA VENUJÚ ORIENTÁLNEMU TANCU

1. Prihlasovanie
Prihlasovanie je možné prostredníctvom on-line formulára v termíne od 26.1.2014 do1.3.2014.
Súťažiace sú kompletne prihlásené až po:
I. úplnom vyplnení a zaslaní on-line formulára
II. prijatí potvrdzujúceho e-mailu
III. zaplatení štartovných poplatkov
IV. zaslaní súťažnej skladby na e-mailovú adresu princezna.orientu@gmail.com 

POZOR! Ak bude veľký záujem o súťaž, z obmedzených časových dôvodov uzatvoríme prihlasovanie pred stanoveným termínom. Preto vás prosíme, nenechávajte registráciu na poslednú chvíľu a zabezpečte si miesto v súťaži čím skôr.

2. Štartovné


Sólo - 5 € / súťažiaca / tanečný štýl
Duo – Trio – 3 € / súťažiaca / tanečný štýl
Team -2 € / súťažiaca / tanečný štýl
V prípade neúčasti alebo odhlásenia sa zo súťaže po 1.3.2014 sa, žiaľ, z organizačnej náročnosti ani v prípade ochorenia súťažiacej, štartovné nevracia.

3. Hudba
Minutáž súťažných skladieb:
Sólo a duo – trio: max. 2:30 min.
Team: max. 4:00 min.

Súťažné skladby zaslané na adresu princezna.orientu@gmail.com , prosíme, pošlite vo formáte .mp3.
V e-maily uveďte:
Meno súťažiacej/súťažiacich
Zaradenie do vekovej a tanečnej kategórie
Názov skladby / Názov choreografie
Iné doplňujúce informácie (začiatok choreografie ON/OFF STAGE – nástup do ticha/do hudby) 

4. Diskvalifikácia
Súťaž chceme viesť v priateľskom duchu, no vieme, že deti vedia byť veľmi emocionálne. Preto prosíme vedúcich/trénerov súťažiacich, aby brali na vedomie, že akékoľvek hrubé vyjadrovanie sa, vulgárne gestá, slovné atakovanie voči konkurenčným súborom budú potrestané DISKVALIFIKÁCIOU celého súboru.

5.Parkovanie, s trava a ubytovanie
Miesto konania súťaže sa nachádza v centre mesta Piešťany s dostatkom parkovacích miest.
V blízkosti je viacero reštaurácií, kaviarní, pešia zóna.

Ubytovanie organizátor nezabezpečuje, ale v prípade záujmu vám rady poradíme. 

6. Záverečné ustanovenia

Presný časový harmonogram súťaže bude k dispozícií až po termíne uzávierky prihlášok.

Všetky náklady, ktoré vnikli súťažiacemu účasťou na súťaži, si súťažiaci hradí sám. Súťažiacim nevzniká právny nárok na ceny a dary. Vymáhanie výherných cien právnou cestou sa vylučuje.


Tanečné pódium:


Mapa miesta konania: 
Zväčšiť mapu

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1.Vekové kategórie:
Do vekovej kategórie sa súťažiace zaraďujú podľa veku v deň konania súťaže.
• Mini kategória – tanečnice vo veku 5 – 8 rokov
• Midi kategória – tanečnice vo veku 9 – 13 rokov
• Juniori kategória - tanečnice vo veku 14 – 19 rokov

2.Súťažné kategórie:
• Sólo
• Duo - Trio
o Duo – zaradenie do vek. kategórie podľa staršej tanečnici vo dvojici,
o Trio – zaradenie do vek. kategórie podľa väčšiny kolektívu
• 
• Team (4 a viac tanečníc) - zaradenie do vek. kategórie podľa väčšiny kolektívu

3.Tanečné štýly:
Klasický orientálny tanec
• (závoj alebo ISIS krídla max. 0:30 min. z dĺžky súťažnej skladby)
Folklór aj s rekvizitami
• (Saidi, Alexandrijský tanec, Khaleegy, Núbijský tanec, Dabke, Ghawazee, Shamadan, Falaahii, folklórne tance z oblastí Maroka, Tuniska, Alžírska, Iraku, príp. iných arabských krajín)
ORIENT FUSION
• Orientálny tanec s rôznymi rekvizitami (závoj, dvojzávoj, poi, hodvábne vejáre, Bollywood...) 
• Fusion svetových tanečných štýlov a orientálneho tanca (hip-hop orient, latinoorient, orientflamenco,...) POZOR! Treba zachovať min 50% prvkov z orientálneho tanca


Minimálne 3 súťažné skladby sú potrebné pre otvorenie danej vekovej kategórie/tanečného štýlu. V opačnom prípade kategória nebude otvorená, resp. bude zlúčená s príbuznou kategóriou alebo tanečným štýlom. 

4. Kritériá hodnotenia
Sólo
- Tanečná technika 1-10 bodov
- Muzikálnosť - zladenie tanca a hudby 1-10 bodov
- Choreografia - priestorová orientácia, dynamickosť, nápaditosť, voľba hudby, rekvizít 1-10 bodov
- Výraz tanečnice - prezentácia tanečnice na pódiu, gestá, nadanie 1-10 bodov
- Vizuálny dojem (ne/primeranosť vizáže (make-up); kostým; prezentácia tanečnice na pódiu)1-10 bodov

Duo-Trio, Team
- Tanečná technika 1-10 bodov
- Muzikálnosť - zladenie tanca a hudby 1-10 bodov
- Choreografia - priestorová orientácia, dynamickosť, nápaditosť, voľba hudby, rekvizít 1-10 bodov
- Výraz tanečníc - prezentácia tanečníc na pódiu, gestá, nadanie 1-10 bodov
- Vizuálny dojem (ne/primeranosť vizáže (make-up); kostým) 1-10 bodov

Hodnotenie poroty bude na požiadanie (ústne alebo písomne v deň súťaže) poskytnuté každej súťaziacej vo forme tabuľky s prisúdeným počtom bodov od každého porotcu. Veríme, že i týmto spôsobom budú tanečnice motivované k ďalšiemu napredovaniu v ich tanečnom umení


Výsledky súťaže PRINCEZNÁ ORIENTU 2014

Kategória MINI sólo
Miesto Meno Počet bodov
1. ONDRUSKOVA ADELKA 143
2. FORROVA VIKTORIA 108
3. KUCEROVA OLIVIA 103

Kategória MINI skupina
Miesto Názov Počet bodov
1. ORIENTALNE SLNIECKO E 124
2. ORIENTALNE SLNIECKO D 112
3. JASMINKA 92

Kategória MIDI skupina Raks Sharki a Folklór
Miesto Názov Počet bodov
1. ORIENTALNE SLNIECKO B 134
2. AL-ZUHARA 133
3. FATIMKA 120

Kategória MIDI skupina Fusion
Miesto Názov Počet bodov
1. ORIENTALNE SLNIECKO C 133
2. JASMINA 132
3. FATIMKA 120

Kategória MIDI Duo - Trio
Miesto Názov Počet bodov
1. AL-ZUHARA 124
2. DUO FATIMKA 118
3. DUO LULA a LAILA 115

Kategória MIDI sólo Raks Sharki
Miesto Meno Počet bodov
1. NATALIE KOSTKOVA 134
2. MONIKA JUHASOVA 117
3. SOFIA BENKOVSKA 100

Kategória MIDI sólo Fusion
Miesto Meno Počet bodov
1. NATALIE KOSTKOVA 122
2. MONIKA JUHASOVA 110
3. PETRA HAGAROVA 107

Kategória MIDI sólo Folklór
Miesto Meno Počet bodov
1. MONIKA HRICKOVA 106
2. LUJZA CEPKOVA 103
3. MICHAELA POTUCKOVA 103

Kategória MIDI sólo Bollywood
Miesto Meno Počet bodov
1. NELA PROCHAZKOVA 121
2. KATARINA JUHASOVA 120
3. MONIKA JUHASOVA 120

Kategória JUNIORI sólo Raks Sharki a Folklór
Miesto Meno Počet bodov
1. PAULA DEMCAKOVA 133
2. BARBORA TRENCANOVA 126
3. DANIELA OLEJNIKOVA 125

Kategória JUNIORI sólo Fusion
Miesto Meno Počet bodov
1. BARBORA TRENCANOVA 113
2. RENATA SVEHLAKOVA 109
3. JANA LISYOVA 101

Kategória JUNIORI Duo - Trio
Miesto Názov Počet bodov
1. DUO FATIMAS 121
2. DUO UBAAB 118
3. TRIO FATIMAS 116

Kategória JUNIORI skupina Raks Sharki
Miesto Názov Počet bodov
1. ORIENTALNE SLNIECKO A 143
2. AYISHAH 119
3. FATIMAS 114

Kategória JUNIORI skupina Fusion a Folklór
Miesto Názov Počet bodov
1. ORIENTALNE SLNIECKO A 140
2. FATIMAS 117
3. AIYSHAH 113

V prípade záujmu o podrobné hodnotenie od konkrétneho rozhodcu, napíšte meno a číslo súťažiacej na princezna.orientu@gmail.com, rady odpovieme.Predbežný časový harmonogram súťaže Princezná Orientu 2014
OLIVIA KUCEROVA Mini Fusion Solo 8:15 - 8:30 08:45
ADELKA ONDRUSKOVA Mini Fusion Solo 8:15 - 8:30
VIKTORIA FORROVA Mini Folklor Solo 8:15 - 8:30
ORIENTALNE SLNIECKO SKUPINA D - BOLLYWOOD MINI Fusion Skupina 8:15 - 8:30
ORIENTALNE SLNIECKO SKUPINA E - KLEPOATRA MINI Fusion Skupina 8:15 - 8:30
JASMINKA-ORIENT BARBIE MINI Fusion Skupina 8:15 - 8:30
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MINI SOLO A SKUPINY
FATIMKA MIDI Raks Sharki Skupina 8:15 - 8:30 9:15
ORIENTALNE SLNIECKO SKUPINA B MIDI Raks Sharki Skupina 8:15 - 8:30
AL - ZUHARA MIDI Folklór Skupina 8:15 - 8:30
ORIENTALNE SLNIECKO SKUPINA C MIDI Fusion Skupina 8:15 - 8:30
FATIMKA MIDI Fusion Skupina 8:15 - 8:30
AZHAR MIDI Fusion Skupina 8:15 - 8:30
JASMIMA MIDI Fusion Skupina 8:15 - 8:30
DUO FATIMKA MIDI Raks Sharki DUO/TRIO 8:15 - 8:30
LULUA A LAILA MIDI Folklór DUO/TRIO 8:15 - 8:30
SAIDAH A SAFA MIDI Fusion DUO/TRIO 8:15 - 8:30
AL - ZUHARA MIDI Folklór DUO/TRIO 8:15 - 8:30
TRIO JASMINA MIDI Fusion DUO/TRIO 8:15 - 8:30
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIDI SKUPINY A DUO/TRIO 9:50
NATALIE KOSTKOVA MIDI Raks Sharki Sólo 8:30 - 8:45 10:00
MONIKA JUHASOVA MIDI Raks Sharki Sólo 8:30 - 8:45
SOFIA BENKOVSKA MIDI Raks Sharki Sólo 8:30 - 8:45
MONIKA HRICKOVA MIDI Raks Sharki Sólo 8:30 - 8:45
NATALIE KOSTKOVA MIDI Fusion Sólo 8:30 - 8:45
MONIKA JUHASOVA MIDI Fusion Sólo 8:30 - 8:45
CHIARA OZTEN MIDI Fusion Sólo 8:30 - 8:45
PETRA HAGAROVA MIDI Fusion Sólo 8:30 - 8:45
MICHAELA POTUCKOVA MIDI Folklór Sólo 8:30 - 8:45
LUJZA CEPKOVA MIDI Folklór Sólo 8:30 - 8:45
MONIKA HRICKOVA MIDI Folklór Sólo 8:30 - 8:45
MONIKA JUHASOVA MIDI Bollywood Sólo 8:30 - 8:45
KATARINA JUHASOVA MIDI Bollywood Sólo 8:30 - 8:45
SONA SCHOLZOVA MIDI Bollywood Sólo 8:30 - 8:45
NELKA PROCHAZKOVA MIDI Bollywood Sólo 8:30 - 8:45
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIDI SÓLO 10:50
DANIELA OLEJNIKOVA JUNIORI Raks Sharki Sólo 10:00 - 10:30 11:00
BARBORA TRENCANOVA JUNIORI Raks Sharki Sólo 10:00 - 10:30
LAURA KISSOVA JUNIORI Folklór Sólo 10:00 - 10:30
PATRICIA ARPASOVA JUNIORI Folklór Sólo 10:00 - 10:30
PAULA DEMCAKOVA JUNIORI Folklór Sólo 10:00 - 10:30
RENATA SVEHLAKOVA JUNIORI Fusion Sólo 10:00 - 10:30
JANA LISYOVA JUNIORI Fusion Sólo 10:00 - 10:30
MARTINA HAVRILOVA JUNIORI Fusion Sólo 10:00 - 10:30
BARBORA TRENCANOVA JUNIORI Fusion Sólo 10:00 - 10:30
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV JUNIORI SÓLO
TRIO FATIMAS JUNIORI Folklór DUO/TRIO 10:00 - 10:30 11:30
UBAAB JUNIORI Fusion DUO/TRIO 10:00 - 10:30
DUO SEHREZADA JUNIORI Fusion DUO/TRIO 10:00 - 10:30
TRIO SHALISE JUNIORI Fusion DUO/TRIO 10:00 - 10:30
DUO FATIMAS JUNIORI Fusion DUO/TRIO 10:00 - 10:30
ORIENTALNE SLNIECKO SKUPINA A JUNIORI Raks Sharki Skupina 10:00 - 10:30 11:45
FATIMAS ZUS PRESOV JUNIORI Raks Sharki Skupina 10:00 - 10:30
AYISHAH JUNIORI Raks Sharki Skupina 10:00 - 10:30
INCHALLACH JUNIORI Fusion Skupina 10:00 - 10:30
ORIENTALNE SLNIECKO SKUPINA A JUNIORI Fusion Skupina 10:00 - 10:30
FATIMAS ZUS PRESOV JUNIORI Fusion Skupina 10:00 - 10:30
AYISHAH JUNIORI Folklór Skupina 10:00 - 10:30
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV JUNIORI DUO/TRIO A SKUPINY 12:20
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
VÝBER JEDNOTLIVCOV NA SHOW PRINCEZNÁ ORIENTU
ZÁVER SÚŤAŽE 12:30|

POROTCOVIA SÚŤAŽE PRINCEZNÁ ORIENTU 2014


Zaghareet

Daniela Zaghareet Tóthová má zázemie ako orientálna tanečnica a lektorka v Bratislave. Ako dieťa absolvovala krátku dvojročnú základnú baletnú pohybovú prípravu. Osem rokov sa venovala hre na klavír, ktorá spolu s hudobnou teóriou rozšírila jej obzor vnímania hudby. S orientálnym tancom sa zoznámila v roku 2002 na pravidelných kurzoch v štúdiu Mafra. Intenzívne sa orientálnemu tancu venuje od roku 2005, kedy sama začala viesť pravidelné kurzy.
V roku 2010 začala tancovať aj súťažne – úspech dosiahla v Budapešti na medzinárodnom festivale Raqs sharki – 1. miesto v kategórii Raqs sharki advanced solo a 3. miesto v kategórii Folklór profi solo (organizátor Sefirah, porota o.i.: Nour, Yasser).
V roku 2011 sa zúčastnila prestížneho festivalu tanca Let’s dance v Prahe, kde sa umiestila na 1. mieste v súťažnej kategórii Klasický orientálny tanec – profesionál sólo (porota o.i. Nour, Yasser, Wael Mansour).
V roku 2012 sa zúčastnila prestížnej súťaže v rámci Cairo! festivalu v Budapešti (organizátor Mercedes Nieto) a v kategórii Klasický oriantálny tanec – profesionál sólo získala 4. miesto. V porote zasadol o.i. aj slávny choreograf a lektor Youssry Sharif. V tom istom roku získala 3. miesto v kategórii Orientálny tanec – profesionál sólo vo Viedni v rámci festivalu Egyptian Dream Festival (organizátor Nelly, porota: Randa Kamel, Mandi Aziza Williams). Ďalej vedie pravidelné kurzy v Bratislave, vyučuje workshopy v SR a zahraničí, vzdeláva sa, tvorí vlastné choreografie, vystupuje, súťaží, hodnotí súťaže ako porotca.Farisa

Farisa je umeleckou vedúcou skupiny ISHTAR Dancers. 8 rokov študovala tanečný odbor na ZUŠ a už celých 11 rokov sa venuje orientálnemu tancu a ďalším tanečných štýlom u viac ako 40 zahraničných lektorov z Egypta, Maroka, ČR, Nemecka, USA, Kanady, Rakúska, Turecka. V období rokov 2004 - 2010 bola umeleckou vedúcou skupiny Džamál.
Od r. 2006 je zakladateľkou a hlavnou organizátorkou festivalu orientálnej kultúry v Trenčíne RAKS FATIMA FESTIVAL.
Vo februári 2010 získala certifikát o ukončení uceleného štúdia orientálneho tanca vo Viedni pod vedením profesorov: Khaled Seif, Dr. Gamal Seif a Alladin El Kholy.
V súčasnosti si zvyšuje kvalifikáciou doplnkovým vzdelávaním tanečnej pedagogiky na Súkromnej ZUŠ a Konzervatóriu v Liptovskom Hrádku.
Blízky je jej klasický orientálny tanec v spojení s jemnými baletnými prvkami a taktiež araboflamenco a gypsy dances.


Miroslav Švehla

S tancom začal ako 15-ročný v Bratislave, venoval sa spoločenskému tancu a neskôr tanečným disciplínam medzinárodnej tanečnej organizácie IDO – najmä Dance show a párovým tanečným disciplínam (mambo, salsa a podobne). Bol iniciátorom a spoluzakladateľom Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO, dlhoročným členom jej prezídia, vedúcim súťaží, porotcom, sčítateľom.
Bol hlavným organizátorom a spoluorganizátorom mnohých celoslovenských tanečných súťaží, ale aj prvých dvoch medzinárodných súťaží v disciplínach IDO na Slovensku (ME 1994, 1997).
Je mnohonásobným majstrom Slovenska v disciplínach IDO, mnohé úspechy pritom zaznamenal ako tanečník aj choreograf zároveň.
Počas vojej aktívnej tanečníckej kariéry sa umiestnil takmer 10x na stupni víťazov na medzinárodných súťažiach (majstrovstvá Európy, sveta, svetové poháre), v roku 1995 sa stal vicemajstrom sveta, v roku 1999 víťazom svetového pohára (oba výsledky v disciplíne mambo).
Absolvoval súťaže, kurzy, tréningové pobyty v Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku, Švédsku, Francúzsku, USA a Hong Kongu.

Eva Pintešová (Awa Nejat)
Tanečnica, lektorka, trénerka, choreografka, porotca IDO, absolventka špecializačného štúdia tanca Iuventa Bratislava, Oriental Dance Academy a ďalších vzdelávacích seminárov z rôznych tanečných štýlov pod vedením domácich i zahraničných lektorov.

V roku 1987 sa začala venovať súťažne spoločenským tancom, kde má vytancovanú kategoriu A v štandardných aj latinskoamerických tancoch. Neskôr svoje tanečné a choreografické skúsenosti využívala 8 rokov ako tréner a choreograf v súkromnej tanečnej škole. V roku 2004 vzniklo Liptovské tanečné centrum, ktoré založili spolu s tanečným partnerom a manželom Gabrielom Pintešom. V tom roku sa na kongrese učiteľov tanca zoznámila s orientálnym tancom a oslovil ju tak, že sa mu začala venovať. Postupne zúčastňovala seminárov, absolvovala ODA, a oblasť pôsobenia tanečného centra sa rozšírila o kurzy orientálneho tanca. Je zakladateľkou tanečnej skupiny Safira, s ktorou sa zúčastnili a získali ocenenia na domácich a zahraničných súťažiach v kategoriách kolektívov, duo, solo.

Od roku 2010 je spoluorganizátorkou a porotcom prestížnej medzinárodnej súťaže Liptov Orient Festival.