Čaro Orientu 2011

Skupina SHAMS ďakuje pozvaným tanečniciam a úžasnému publiku za vytvorenie takej neopakovateľnej atmosféry!

Chceli by sme sa tiež ospravedlniť všetkým, ktorí sa z kapacitných dôvodov nedostali do sály. Stále sa učíme a už teraz pracujeme na tom, aby budúce podujatie bolo ešte lepšie! Chceme poďakovať partnerom za ich podporu, generálnemu partnerovi Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany za pomoc pri organizácii, poskytnutie priestorov na vstupovanie, kvetinových darov. 

Read more